miércoles, 2 de junio de 2010

O Defensor do Pobo

Escribimos ao defensor do pobo e contestounos, temos as cartas, algún día subiremolas oa blog, esperamos á contestación á queixa.